Bijstoken

Afval na (voor)bewerking verbranden in electriciteitscentrale

Biodiversiteit

Verscheidenheid van leven op aarde, op niveau van genen, soorten en ecosystemen

BIR

Bureau of International Recycling