Recovery

Verzamelwoord voor alle vormen van nuttige toepassing, zoals gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen