Roerdink, Ria

Bij de poëtische installatie van Ria Roerdink

Bij de poëtische installatie van Ria Roerdink

Nijmeegs beeldend kunstenaar en dichter, die in haar werk taal en beeld een bijzondere verbinding laat aan gaan. Een karakteristiek voorbeeld van die verbinding is ‘De Boot’, een verassende installatie in zwart en wit, die tot nadenken stemt.

ROHS

Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances

Rookgassen

Stoffen die vrijkomen bij verbrandingsprocessen

ROVA

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen