Transitie

Structurele maatschappelijke verandering als gevolg van elkaar versterkende ontwikkelingen. Voorbeelden: overgang van lineaire naar circulaire economie; verschuiving energieproductie van fossiele bronnen (gas, aardolie, steenkool) naar duurzame bronnen (zon, wind, water)