CCS

Carbon Capture Storage – Opslag van CO2 na vrijkomen bij verbrandingsproces