ALARA

As low as reasonably achievable

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur : wetgevend instrument met (detail-)voorschriften

ARN

Auto Recycling Nederland

ARN

Afvalverwerking Regio Nijmegen

AVI

Afvalverbrandingsinstallatie

AVR

Afvalverwerking Rijnmond

BAT

Best achievable techniques

BBP

Bruto binnenlands product

BBT

Best Beschikbare Techniek

BIR

Bureau of International Recycling