Broeikasgas

Gas dat opwarming van de aarde veroorzaakt. Het opwarmend effect (GWF) van enkele gassen ten opzichte van CO2 (= 1) bedraagt voor CH4 21 en voor N2O 310.