Broeikaseffect

Opwarming van de aarde door toenemende concentratie van stoffen om het aardoppervlak, die de warmte-uitstraling of afgifte bemoeilijken