Voorhangprocedure

Geclausuleerde delegatie van bevoegdheden, waarbij de Tweede Kamer de mogelijkheid houdt om een AMvB te wijzigen