Afvalscheiding

Voor- of nascheiding van afvalstromen. Voorscheiding wordt ook wel bronscheiding genoemd.