Windziften

Scheiding van lichte en zware afvalstoffen door opwaartse luchtstroom