Bijstoken

Afval na (voor)bewerking verbranden in electriciteitscentrale