Zorgplicht

Wettelijke verplichting van gemeenten om zorg te dragen voor een adequate inzameling van huishoudelijk afval