Vergassen

Omzetting van vaste brandstoffen in energetisch laagwaardige gassen waarbij beperkte oxidatie kan plaats vinden