Triple P

People – Planet – Profit : harmony van mens, milieu en economie om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Soms wordt een 4e P van Pneuma (= geest) toegevoegd, en sporadisch een 5e P van Proces.