Terugleverplicht

Verplichte teruglevering van afgedankte producten aan een producentenorganisatie