AVI

Afvalverbrandingsinstallatie

Bijstoken

Afval na (voor)bewerking verbranden in electriciteitscentrale

Schaliegas

Schaliegas is aardgas dat voorkomt in harde bodemlagen, bestaande uit opgedroogde en versteende modder van oude, ondiepe zeeën.