Zelfregulering

Private partijen zijn – ok stellen zichzelf – verantwoordelijk voor opstelling, uitvoering en handhaving van regels, soms in of na overleg met de overheid.