Huishoudelijk afval

Afvalstoffen van particuliere huishoudens, met uitzondering van gevaarlijke afvalstoffen