Gecontroleerd storten

Op of in de bodem brengen van afvalstoffen op zodanige wijze en plaats, dat geen milieuhygienische of negatieve esthetische effecten optreden