Transitie

Structurele maatschappelijke verandering als gevolg van elkaar versterkende ontwikkelingen. Voorbeelden: overgang van lineaire naar circulaire economie; verschuiving energieproductie van fossiele bronnen (gas, aardolie, steenkool) naar duurzame bronnen (zon, wind, water)

Triple P

People – Planet – Profit : harmony van mens, milieu en economie om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Soms wordt een 4e P van Pneuma (= geest) toegevoegd, en sporadisch een 5e P van Proces.