Stakeholder

Belanghebbende die ‘iets’ van een organisatie verlangt; intern (manager, werknemer) of externe groepering

STIBA

Branche-organisatie en belangenbehartiger van gecertificeerde voertuigen-demontage bedrijven

Stookwaarde

Hoeveelheid energie per massa eenheid, die vrijkomt bij verbranding van een (afval)stof