Pyrolyse

Chemische omzetting of ontleding van organisch afval door verhitting in afwezigheid van zuurstof