Producthergebruik

Hergebruik van een product voor het oorspronkelijke doel (ter illustratie: auto-onderdelen)

PS

Polystyreen

PVC

Polyvinylchloride

Pyrolyse

Chemische omzetting of ontleding van organisch afval door verhitting in afwezigheid van zuurstof