Fracking

Breken van harde bodem- (steen-) lagen door na (horizontale) boringen onder hoge druk water, zand en chemicaliën in te spuiten. De ontstane scheuren blijven open door het zand, waardoor het z.g. schaliegas vrij komt.