Eco-effectiviteit

Ontwerp van veilig, gezonde en winstgevende industriele processen met economische, ecologische en maatschappelijke waarde (volgens Cradle to Cradle)

Eco-efficiency

Verhouding tussen de waarde en de milieugevolgen van een product of dienst

Ecodesign

ecodesignProductontwerp gebaseerd op milieuhygienische uitgangspunten