Duurzame energie

Energie uit duurzame bronnen (zonne- en windenergie, waterkrachtcentrales, getijde-energie, biomassa)