Afgifteplicht

Verplichting om afgedankte (elektrische en electronische) producten aan te leveren bij erkende inzamelaars en verwerkers (nog niet wettelijk geregeld)