Knotsenburg schrieft geschiedenis

Omslag 'Van de Prins geen kwaad'Het bestuur van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen heeft, aangespoord door het historisch besef van Prins Stasiu I (Teunissen) besloten de geschiedenis van het Nijmeegs carnaval vast te (laten) leggen. Dat is een pittige opgave, zo weten lieden, die zich al eerder hebben verdiept in de historie van wat nog niet zo lang Knotsenburg heet. De omslag van ‘Van de Prins geen kwaad’ leert, dat Onno I (Luske), de eerste Stadsprins van Nijmegen was, die op zijn onderscheiding Knotsenburg vermeldde. Toch gaat de geschiedenis van het Nijmeegs carnaval verder terug, tot in de middeleeuwen zelfs. Geen wonder dus, dat de SOCN  een werkgroep heeft ingesteld om de geschiedenis van het Nijmeegs carnaval in beeld te brengen. Voorzitter van de werkgroep is SOCN-bestuurslid Roy Jacobs, die Harrie Janssen, Stasiu Teunissen, John de Kluijs en Ad Lansink gevraagd heeft om hem een handje te helpen. ‘Nijmegen schrieft geschiedenis’ moet al in 2016 en 2017 tot zichtbare resultaten leiden.

Middeleeuwse meute in de kelder van fort Knodsenburg (Old Cave)
Middeleeuwse meute in de kelder van fort Knodsenburg (Old Cave)

De werkgroep ontdekte, dat op diverse plaatsen al aardig wat informatie beschikbaar is. Het Prinsenconvent kan bogen op Van de Prins geen kwaad, aangevuld met de latere vouwbladen en op het bulletin Schaaralaaf: een verzameling van (nu) 307 documenten, die met uitzondering van enkele exemplaren nog niet publiek toegankelijk zijn. Het ‘Prinsenboek’ bevat trouwens meer informatie, zelfs over de eeuwen voor Nico I (Grijpink). De werkgroep heeft geen zicht op noch toegang tot de archieven van de carnavalsverenigingen en dweilorkesten: bronnen, die uiteraard ook aangeboord worden. Knotsenburgers, die getuige zijn geweest van de prinsenproclamatie op 12 november 2016, hebben uiteraard ontdekt, dat ‘Knotsenburg schrieft geschiedenis’ de rode draad was van de feestelijke zitting, culminerend in de slotact door het Prinsenconvent: de zoektocht naar de sleutel van de kist, waaruit Prins Bart I en zijn Kabinet tevoorschijn kwamen. Het middeleeuwse fort Knodsenburg kwam tot leven via een (ex-prinselijk) drankgelag, een wilde achtervolging van Bas I (Teurlings) met zijn sleutel. De binnenkomst in de Vereeniging van de middeleeuwse meute en de Knotsemarij horen inmiddels tot de nieuwste geschiedenis van Knotseburg,

Prins Bart I en zijn Kabinet 'schrieven geschiedenis' in wat een historisch jaar gaat worden: 2017
Prins Bart I en zijn Kabinet ‘schrieven geschiedenis’ in wat een historisch jaar gaat worden: 201

Tijdens de proclamatie werd ook de website Knotsenburg in Beeld geopend. Hele, halve en nog-niet-Knotsenburgers kunnen naar hartelust grasduinen in het beeldenarchief, dan in de komende maanden verder wordt aangevuld. Beheerder John de Kluys en de SOCN ontvangen graag ontbrekend beeldmateriaal.  De bezoekers van het Prinsenweekend hebben op een videoscherm in de Vereeniging ook kennis kunnen nemen van de presentatie De ene Prins is de andere niet: een overzicht in beeld en geluid van alle Stadsprinsen, die Knotsenburg hebben aangevoerd, van Nico I (Grijpink) – de latere Grootvorst van Nijmegen – tot en met Stasiu I (Teunissen. De presentatie is intussen beschikbaar op Youtube door even de groene link aan te klikken Thuiskijken kan dus ook, evenals onderweg, tot in de trein toe behalve in de stiltecoupe. Verspreiden mag, met of zonder bronvermelding.

De Ladder van Lansink en andere topics

Translate »